Vi søker stadig nye medarbeidere!

Med økende oppdragsmengde og ambisjoner om videre vekst søker vi flere flinke medarbeidere.

Vi søker prosjektleder/anleggsleder

Ansvar og arbeidsoppgaver.

 • Kalkulasjon og budsjettering.
 • Planlegge, organisere og lede gjennomføring av prosjekter/anlegg.
 • Kontrahering av prosjekter, underentreprenører og leverandører.
 • Enkel prosjektering, gravesøknader og arbeidsvarslingsplaner.
 • Oppfølging av kvalitetssikring og HMS.
 • Økonomi, prosjektregnskap og fakturering.

Vi søker fører til ny 20 tonn gravemaskin.

Ansvar og arbeidsoppgaver.

 • Grunnarbeid og fundamentering for bygninger, veier, etc.
 • Grøfter for kabler, vann- og avløpsledninger.
 • Drenering og overvannshåndtering.
 • Natursteinsmurer og landskapsutforming.
 • Riving og miljøsanering.