Tjenester

Vi utfører alle typer grunnarbeid, utomhus og betongarbeider for nyanlegg og ombygging.

Grunnarbeid

 • Tomtegraving for eneboliger, flermannsboliger og næringsbygg.
 • Garasjer og tilbygg.
 • Veier og parkeringsplasser.
 • Vann, avløp og overvannshåndtering.
 • Drenering av eneboliger, blokker og næringsbygg.
 • Transport og levering av alle massetyper
 • Sprenging og pigging av fjell.
 • Planering og landskapsutforming.

Utemiljø

 • Parkanlegg med naturstein og grøntarealer.
 • Private gårdsplasser og hager.
 • Store og små natursteinsmurer og trapper.
 • Belegningsstein og hellelegging på store arealer og industriområder.
 • Levering av alle typer naturstein, betongstein, asfalt, ferdigplen og beplantning.

Betong

 • Støttemurer og trapper.
 • Dekker og fundamenter.
 • Eneboliger, tilbygg og garasjer.
 • Betongarbeid utføres sammen med faste samarbeidspartnere.

Riving

 • Riving av eneboliger og mindre konstruksjoner.
 • Sortering og transport av rivningsavfall til godkjent mottak.
 • Trefelling og rydding av småskog.

Grunnarbeid

 • Tomtegraving for eneboliger, flermannsboliger og næringsbygg.
 • Garasjer og tilbygg.
 • Veier og parkeringsplasser.
 • Vann, avløp og overvannshåndtering.
 • Drenering av eneboliger, blokker og næringsbygg.
 • Transport og levering av alle massetyper
 • Sprenging og pigging av fjell.
 • Planering og landskapsutforming.

Utemiljø

 • Parkanlegg med naturstein og grøntarealer.
 • Private gårdsplasser og hager.
 • Store og små natursteinsmurer og trapper.
 • Belegningsstein og hellelegging på store arealer og industriområder.
 • Levering av alle typer naturstein, betongstein, asfalt, ferdigplen og beplantning.

Utemiljø

 • Parkanlegg med naturstein og grøntarealer.
 • Private gårdsplasser og hager.
 • Store og små natursteinsmurer og trapper.
 • Belegningsstein og hellelegging på store arealer og industriområder.
 • Levering av alle typer naturstein, betongstein, asfalt, ferdigplen og beplantning.

Betong

 • Støttemurer og trapper.
 • Dekker og fundamenter.
 • Eneboliger, tilbygg og garasjer.
 • Betongarbeid utføres sammen med faste samarbeidspartnere.

Riving

 • Riving av eneboliger og mindre konstruksjoner.
 • Sortering og transport av rivningsavfall til godkjent mottak.
 • Trefelling og rydding av småskog.

Riving

 • Riving av eneboliger og mindre konstruksjoner.
 • Sortering og transport av rivningsavfall til godkjent mottak.
 • Trefelling og rydding av småskog.

Vi kan også tilby enkel prosjektering og søke for mindre tiltak som graving for vann og avløp i kommunal grunn, støttemurer, terrengendringer og riving. Oppdragene kan utføres på fastpris, prisoverslag eller regning etter prisliste. Ta kontakt med Martin Borgen for en befaring og spørsmål om ditt prosjekt.

Kontakt oss